Polityka prywatności - Salon Urody Queen Łask-kolumna

Salon Urody

Queen

"Każdy z nas nosi w sobie piękno.
Cała sztuka polega na tym,
by umieć je odkryć"
Przejdź do treści
Polityka prywatności.
I. Postanowienia ogólne
 
   
 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego [salon-urody-lask.pl] (dalej: Serwis).

 2.  
 3. Serwis zbiera wyłącznie dane      osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 4.  
 5. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 

II. Administrator danych
 
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest [Queen Karolina Kaczmarek], adres: [98-100 Łask ul.Piekarnicza 9], NIP: [6641963244 ], REGON: [100711270 ], adres poczty elektronicznej: [karola84ldz@gmail.com] (dalej: Administrator).
 

III. Cel zbierania danych osobowych
 
   
 1. Dane osobowe wykorzystywane są      w celu:
  • rejestracji konta i       weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  • umożliwienia logowania do       Serwisu,
 • realizacji umowy dotyczącej       usług i e-usług,
  • komunikacji z Użytkownikiem       (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  • wysyłki newslettera (po       wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • prowadzenia systemu       komentarzy,
  • świadczenia usług       społecznościowych,
  • promocji oferty       Administratora,
  • marketingu, remarketingu,       afiliacji,
  • personalizacji Serwisu dla       Użytkowników,
  • działań analitycznych i       statystycznych,
  • windykacji należności,
  • ustalenia i dochodzenia       roszczeń albo obrony przed nimi.
  •  
   
 1. Podanie danych jest dobrowolne,      ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności      Serwisu.
 

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
 

V. Okres przetwarzania danych osobowych
 
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
 
   
 • gdy podstawą przetwarzania      danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej      wykonaniu,
 •  
 • gdy podstawą przetwarzania      danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do      przedawnienia roszczeń.
 
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).
 

VI. Udostępnianie danych osobowych
 
   
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą      być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego      podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom      obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe,      kancelariom prawnym.
 2.  
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren      Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 

VII. Prawa Użytkowników
 
   
 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do:      dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,      ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec      przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na      zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej      cofnięciem).
 2.  
 3. Zgłoszenie o wystąpieniu przez      Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw      należy przesłać na adres [adres e-mail].
 4.  
 5. Administrator spełnia lub      odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu      miesiąca od jego otrzymania.
 6.  
 7. Użytkownik ma prawo złożyć      skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że      przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
 

VIII. Pliki cookies
 
   
 1. Serwis zbiera informacje za      pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2.  
 3. Zbieranie plików cookies      wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 4.  
 5. Użytkownik może określić zakres      dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 
   
 1. Dane Użytkowników nie mogą      być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego      mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2.  
 3. Dane Użytkowników mogą być      profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu      przez nich zgody.
 

X. Postanowienia końcowe
 
   
 1. Administrator ma prawo do      wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników      nie zostaną ograniczone.
 2.  
 3. Informacja o wprowadzonych      zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 4.  
 5. W sprawach nieuregulowanych w      niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa      polskiego.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 SALON KOSMETYCZNY QUEEN
Wróć do spisu treści